Danh mục

Product Key Explorer 4.0.6.0

Tìm và khôi phục key
  • Phần mềm: Windows
  • Chuyên mục: Bảo mật - Security
  • Phiên bản: 4.0.6.0
  • Update ngày: 25/08/2018
  • Lượt tải: 2
  • Mật khẩu giải nén (nếu có): softcuatui.com
Thông tin chi tiết

Product Key Explorer công cụ hỗ trợ cho việc khôi phục và tìm key sản phẩm cho hơn 7.000 chương trình: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Microsoft Office, Adobe CS6, CS5, CS4, CS3, các sản phẩm Acronis, điện tử nghệ thuật trò chơi, WinZip, Nero và nhiều hơn nữa...

product-key-explorer

Các tính năng và lợi ích Product Key Explorer:

  • Tìm khóa sản phẩm cho hơn 7.000 chương trình phổ biến: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Vista, Windows XP, Microsoft Office 2013, 2010, 2007, 2003, Adobe CS5, CS4 và CS3, Norton, trò chơi Electronic Arts, WinZip, Nero và nhiều hơn nữa...
  • Sản phẩm chính Explorer phục hồi khóa sản phẩm cho phần mềm được cài đặt trên máy tính địa phương và mạng lưới của bạn, cho phép theo dõi số lượng các giấy phép phần mềm được cài đặt trong doanh nghiệp.
  • Với sản phẩm Explorer chính bạn có thể khôi phục lại các mã sản phẩm cho tất cả các chương trình phần mềm lớn, ngăn ngừa mất đầu tư và tiền của bạn!
  • Bạn có thể lưu khóa sản phẩm như Tab Delimited txt file (.txt), Excel Workbook (xls), CSV Comma Delimited (.csv ), truy cập cơ sở dữ liệu (.mdb), Cơ sở dữ liệu SQLLite3, trang web (.html) hoặc dữ liệu XML (.xml) tập tin, In hoặc copy to Clipboard.
Gửi đánh giá
Đánh giá của bạn là nguồn động lực cho chúng tôi tiếp tục phát triển. Xin cảm ơn!