CleanMyMac 3.9.8

Dọn dẹp dữ liệu
CleanMyMac là một ứng dụng đơn giản nhưng vô cùng mạnh mẽ, hỗ trợ người dùng dọn dẹp dữ liệu, ứng dụng, chương trình hay tập tin và giữ cho máy tính Mac của bạn được an toàn.

iStat Menus 6.11

Theo dõi hệ thống
iStat Menus giúp bạn theo dõi thông số toàn hệ thống như CPU, RAM, FAN... Có tất cả 8 menu khác nhau để bạn có thể quản lý toàn bộ hệ thống máy mac của mình.

Trang: 1/1