Adobe Flash Player 30.00.154

Đọc file swf, flash trình duyệt
Adobe Flash Player là một Plug-in cho trình duyệt Internet Explorer, AOL, Firefox, Mozilla, chrome và Opera, cho phép bạn mở file Flash video (file SWF).

TeamViewer 13.2.14327

Điều khiển máy từ xa
TeamViewer phần mềm điều khiển máy tính từ xa tiện lợi và nhanh chóng, giúp bạn có thể kết nối tới bất kỳ máy tính hay máy chủ nào trên khắp mọi nơi chỉ trong vài thao tác.

Trang: 1/1